De deelnemers aan het Platform RegioparkRottemeren-A13/16 streven een gezamenlijk doel na:

 

  • Indien de A13/16 aangelegd moet worden, dan dient die optimaal ingepast te worden in de omgeving.
  • Voor het gedeelte waarin het Lage Bergse Bos wordt gepasseerd – onderdeel van het Regiopark Rottemeren – betekent dit:

 

een tunnel onder maaiveld van de President Rooseveltweg in Ommoord tot de Ankie Verbeek-Ohrlaan in Hillegersberg.

 

Het Platform tracht dit te bereiken door de volgende activiteiten:

 

  • leveren van inbreng bij de voorbereiding van de trajectnota (bij Rijkswaterstaat en gemeente/stadsregio);
  • leveren van informatie en argumenten voor bestuurders om te kiezen voor de gewenste inpassing voordat zij standpunten innemen over keuzen in het proces;
  • indienen zienswijzen als documenten ter visie liggen;
  • geven van inspraakreacties bij bespreking in (deel)gemeenteraden en Provinciale Staten;
  • als niet de gewenst keuzen worden gemaakt het inzetten van beroepsprocedures.

 

Naast dit gezamenlijk doel kunnen er per deelnemende organisatie nog aanvullende doelen en/of activiteiten zijn en worden er ook aanvullende zienswijzen ingediend.
Zo zijn er deelnemers actief bezig met nut en noodzaak van de weg en worden er ook alternatieven ontwikkeld.


 
 
 Voorstellen en actieplannen
 
 Kunnen we de Tweede Kamer nog overtuigen dat het plan voor de A13/16 een slecht plan is?
 
 De minister heeft meer dan tienduizend handtekeningen tegen de A13/16, die haar onlangs zijn aangeboden, naast zich neergelegd. Nu willen we de Tweede Kamer overtuigen dat de weg, als hij er moet komen, veel beter kan. Dat willen we doen met acties en argumenten. Meedoen? Meld je aan via deze site of stuur een mail naar info@platforma13a16.nl
 
 
 
 Klik hier voor de laatste (20-10-2016) nieuwsbrief.
 

Foto's, brochures e.d. op deze website zijn eigendom van het PlatformA13/A16 en/of derden en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze site.
Artikelen en nieuwsbrieven mogen worden overgenomen mits de bronvermelding wordt genoemd.